ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЯСТО: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД

ДАТА: 11.11.2017 г.                                                                                ЧАС: 10:00 ч.

ОБЯВА 11.11.2017 г

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЯСТО: ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, ГР. ВЕЛИНГРАД

             ДАТА: 10.11.2017 г.                                                                                ЧАС: 10:00 ч.

ОБЯВА 10.11.2017 г

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

 

 

СНЦ „МИГ – БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД“ КАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЧИТАЛИЩА  НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МЯСТО: НЧ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1927Г.“, ОБЩИНА БЕЛОВО, ГР. БЕЛОВО

             ДАТА: 03.11.2017 г.                                                                                ЧАС: 10:00 ч.

ОБЯВА 03.11.2017 г

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява технически асистент СВОМР

Заповед

Документи за кандидатстване

О Б Я В Л Е Н И Е

СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово.

Обява експерт СВОМР

Заповед

Документи за кандидатстване

 

 

П О К А Н А за Общо събрание на МИГ – “Белово, Септември, Велинград”

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 21.09.2017 г. от 14.00ч. в офиса на МИГ – Белово, Септември, Велинград /гр. Белово, ул. „Орфей” 2А/ – голяма заседателна зала.

 

Покана за ОС

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018г.

Проект на индикативна годишна работна програма за 2018г.

Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 16.08.2017г. /сряда/ от 15:00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана УС

Индикативна годишна работна програма 2018 г. – проект

Индикативна годишна работна програма за 2018 год. в изпълнение на СВОМР на МИГ  – “Белово, Септември, Велинград”  – за предварително обсъждане /на основание чл.26, ал.1 от Постановление 162/05.07.2016год. на МС и чл.11, т.3 от Спорузомението./

 

Индикативна работна програма 2018 г. – проект

 

Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 14.07.2017г. /петък/ от 14:00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана УС