Покана УС

ПОКАНА

за заседание на Управителния съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград

 

Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември, Велинград” на основание чл.29, ал.1 от Устава на Сдружението свиква Управителен съвет на 03.04.2017г. от 15,00 ч. Заседанието ще се проведе в офиса на МИГ /малка заседателна зала/ – гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.

Покана УС

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Участие в изнесено заседание на Работната група за развитие на ИСУН

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ- Белово, Септември, Велинград – Мария Тодорова – Митова  участва в изнесеното заседание на Работната група за…….

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ МЕЖДУ СНЦ

Годишен доклад -2016 г

Годишен доклад -2016 г.

Процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Покана за ОС

Покана за ОС

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ОБЯВА 12.01.2017 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Покана